s

BIOGRAPHY

“I hope to offer the audience a pure sense to freely and physically experience the characteristics of the materials: the warmth of wood, the heaviness of stone and the coolness of metal, to freely compare and judge the similarities and differences in terms of composition and distance between the works; and to create their own narrative and relationship with art"- quoted by Luong Van Viet.

“Tôi hy vọng đem đến cho người xem một trải nghiệm thuần khiết về đặc tính của chất liệu: cái ấm áp của gỗ, nặng nề của đá và lạnh lẽo của kim loại. Tự do cảm nhận vẻ tương đồng và dị biệt trong cấu trúc và khoảng cách; Người xem có thể tự viết nên câu chuyện riêng của mình và cảm nhận mối tơ duyên ẩn dụ trong mỗi tác phẩm”

back toARTISTS